Priser på våra tjänster

Vi har humana priser, då vi anser att det är var person och familjs rättighet att ha ett fungerande digitalt hem.

Hembesök – 795 SEK

När vi ger dig datorsupport och datorservice på plats hemma i din bostad tar vi ett fast grundpris på 795 SEK inklusive moms.

Grundpriset omfattar:

  • Restid inom Göteborg.
  • Resekostnad.
  • Upp till 1 timma hemma i din bostad, där vi tillsammans går igenom det du behöver hjälp med. Under denna timma åtgärdar vi även de problem vi kan.

Om ytterligare arbete behövs (än den timma som ingår i grundpriset) för att åtgärda problemet med din datornätverk, skrivare eller annat i ditt hem lämnar vi offert på arbetet. Likaså får du offert från oss om reservdelar eller tillbehör behöver införskaffas för att lösa ditt behov.

Ytterligare arbete enligt offert – 450 SEK per timma

Om problemet, och det du behöver vår hjälp med, är mer omfattande än den tid som ingår i grundavgiften för hembesök, ger vi dig offert på vårt arbete med att lösa och åtgärda det du behöver hjälp med.

Vi har ett humant timpris på 450 SEK inklusive moms för ytterligare arbete.

Vi erbjuder dessutom bra priser på reservdelar, tillbehör och övrig utrustning för att ditt digitala hem ska bli en smärtfri upplevelser för både dig och hela din familj.

Pris för tjänsten Köpa ny dator – 1 800 SEK

För tjänsten Köpa ny dator, där vi rådgiver dig i vilken dator som passar dig, tar vi fast pris på. Det fasta priset är 1 800 SEK inklusive moms.