Vårt sociala samhällsansvar

Vi på Datamästaren drivs av vilja – viljan att skapa en hållbar tillvaro för människor i vårt samhälle. Dels för dig som vår kund, dels för våra medarbetare.

Därför har vi aktivt valt att ta ett socialt samhällsansvar (CSR – Corporate Social Responsibility).

Vi vill främja unga vuxna att komma in på arbetsmarknaden

Vi som arbetar på Datamästaren är förhållandevis unga. Det är svårt för unga personer att få ett arbete och därmed komma in på dagens arbetsmarknad. Det vill vi råda bot på och ”dra vårt strå till stacken”.

Vi tror på unga vuxna och vi vill få in yngre personer på arbetsmarknaden. Vi vill hjälpa morgondagens människor att få en hållbar tillvaro i vårt gemensamma samhälle.

Vi stödjer, coachar och lyfter unga människor in som medarbetare hos oss. På så sätt bidrar vi till att skapa morgondagens samhälle med socialt ansvarstagande medborgare. Medmänniskor.

Vi ger utbildning till unga vuxna

För att vår verksamhet ska fungera, och för att vi ska kunna leverera kvalitativa tjänster till dig som kund, behöver vi kompetenta medarbetare.

Vi vill ge våra medarbetare kompetens genom utbildning – för att de ska få kunskap, erfarenhet och vilja. Det gör vi i syfte att de ska bli inspirerade och engagerade i samhället. För det är vi människor som skapar samhället – inte tvärt om.

Praktik och LIA (Lärande I Arbete)

Vid tillfällen erbjuder vi studenter och skolor praktik och LIA (Lärande i arbete). Läs mer om praktik och LIA här »

Vårt sociala engagemang i samhället

Vi uppmuntrar våra medarbetare att engagera sig socialt i vårt samhälle. En (1) timma per vecka, på betald arbetstid, får varje medarbetare som önskar engagera sig i någon social aktivitet.

En del besöker pensionärer och sjuka, en del samlar in pengar till olika välgörenhetsorganisationer, en del hjälper barn och ungdom med läxläsning med mera.

Läs även hur vi arbetar med miljöfrågor och hur vi tar ett aktivt miljöansvar »