Vi värnar om vår gemensamma miljön

Vi på Datamästaren strävar efter att påverka vår lokala som globala miljö så lite som möjligt.

Det gör vi bland annat genom:

  • Vi reser med kollektivtrafik, i den mån det är möjligt. Både lokalt inom Göteborgs Stad och regionalt, med hjälp av Västtrafik, samt nationellt med hjälp av till exempel SJ.
  • Vid transport, frakt och logistik inom Göteborgs Stad främjar vi miljövänliga transport- och leveranssätt – till exempel med hjälp av Move By Bike och Pling Cykeltransport.
  • I de fall vi använder personbilar, transportbilar och dylikt använder vi miljöfordon.
  • Vi minimerar miljöpåverkan i samtliga steg av vår tjänsteprocess.
  • Vid inköp av varor och tjänster eftersträvar vi aktivt produkter och tjänster, vilka vid tillverkning, transport, användning och destruktion eller återvinning, ger mindre miljöpåverkan.
  • Vi sprider kunskap om miljöfrågor till våra leverantörer, medarbetare och kunder.
  • Vi uppmuntra miljöengagemang hos samtliga våra leverantörer, medarbetare och kunder.
  • Lagar och andra myndighetskrav är våra absoluta minimikrav. Vi eftersträvar ständigt en högre miljöstandard.

Läs även hur vi tar ett socialt ansvar i vårt gemensamma samhälle »